V ponedeljek, 6. 1. 2020, smo na SŠGT Radenci v okviru projekta Zavoda Nefiks izvedli okroglo mizo z naslovom »Prihodnost je lokalna«. Osrednji gost okrogle mize je bil podžupan Miran Jelen. Z njim smo se pogovarjali o njegovem doživljanju mladih ter sami razvojni strategiji občine Radenci. Poudarek je bil na lokalnem zaposlovanju mladih ter turističnem pomenu Radencev včasih in danes.

Podžupan občine Radenci Miran Jelen: »Obravnavana tematika je v času, ko gostinska podjetja zapirajo obrate v naši regiji zaradi pomanjkanja kadrov, res aktualna. Glede na to, da je naša občina po številu prebivalstva starejših od 65 let na sedmem mestu v državi, je seveda naša velika želja, da bi se ta krivulja obrnila. Občina z novim vodstvom želi poskrbeti za prijaznejše bivanje vseh občanov. Čaka nas kar veliko investicij – med njimi tudi gradnja stanovanj, s katerimi želimo pomagati, da bi se mlajši prebivalci lažje osamosvojili.

Imamo se za turistično občino, a smo tudi na tem področju zaradi različnih vzrokov zadnja leta stagnirali oz. celo nazadovali, saj so nas z različnimi projekti in vlaganji v turistično infrastrukturo prehiteli kraji, katerim smo bili pred leti Radenci še vzor. Ne glede na zapisano pa se vsa ta leta Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci s svojimi zaposleni trudi in vlaga velike napore, da bi se šola v kraju ohranila. Pri tem bo imela vedno podporo občine, saj se zavedamo, da dijaki na tej šoli pridobivajo znanje, ki je za razvoj naše občine zelo pomembno. Želim si, da bi takšna srečanja postala tradicionalna  – ob tem pa bi bilo mogoče dobro na srečanje povabiti tudi predstavnike največjega turističnega podjetja Sava turizem in še kakšnega manjšega ponudnika gostinskih ali turističnih storitev. Tako bi dijaki pridobili še več informacij o zaposlitvenih možnostih po zaključku njihovega šolanja.«

 

Dijak Nejc Fartek: »Dobra vizija občine je, da daje poudarek turizmu. Hkrati pa pozdravljam skrb občine za obnovitev parka.«

Dijakinja Ana Toplak: « Tematika naslova okrogle mize »Prihodnost je lokalna« se mi je zdela zelo zanimiva. Veseli me, da je občina pripravljena prisluhniti mladim, njihovim idejam ter hkrati v prihodnosti  zagotoviti delovna mesta, za katera se izobražujemo.«

Ravnateljica Janja Prašnikar Neuvirt: »Vesela sem sodelovanja občine Radenci s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Pozdravljam ideje, ki jih je podžupan predstavil na okrogli mizi.  Z dobrim  sodelovanjem lahko  pripomoremo k ponovnemu razvoju občine Radenci in s tem k večji prepoznavnosti poklicev s področja gastronomije in turizma, za katere izobražujemo na SŠGT Radenci.«

Dostopnost