Osnovni podatki

 

 

Svetovalna delavka:

Telefon:

E-naslov:

Jasmina Šinko

02 5669 173

jasmina.sinko@ssgtr.si 

Tajnica poklicne mature:

Telefon:

E-naslov:

Alenka Glavač Geršanov

02 5669 160

alenka.glavac.gersanov@ssgtr.si

Organizator izrednega izobraževanja:

Telefon:

E-naslov:

Franc Čagran, univ. dipl. ekon.

02 5669 169

franc.cagran@ssgtr.si

Tajnica zaključnih izpitov:

Telefon:

E-naslov:

Alenka Glavač Geršanov

02 5669 160

alenka.glavac.gersanov@ssgtr.si

Organizator PUD:

Telefon:

E-naslov:

Andrej Drvarič

02 5669 171

andrej.drvaric@ssgtr.si

Dostopnost